Małgorzata Kowalska-Chrzanowska

Obszary badawcze

Zainteresowania naukowe:

 • dezinformacja i fact checking,
 • crowdsourcing i otwarte modele współpracy,
 • infobrokerstwo,
 • cyfryzacja zasobów informacyjnych,
 • edukacja medialna,
 • nauka obywatelska,
 • biblio-, nauko- i altmetria.

Promotorstwo w przewodach doktorskich:

 • Piotr Chmielewski, Obszary i potencjał zastosowania technologii blockchain w polskich bibliotekach akademickich [obrona 05.07.2023 r.],
 • Karol Ebertowski, Praktyczne aspekty gromadzenia, opracowania i udostępniania informacji genealogicznej w Polsce [obrona 06.02.2023 r.],
 • Katarzyna Jarczewska-Walendziak, Analiza informacji w działalności firm świadczących usługi informacyjne w Polsce [obrona 24.06.2021 r.],
 • Przemysław Krysiński, Obszary zastosowania i potencjał rozwiązań należących do koncepcji smart city ze szczególnym uwzględnieniem sektora informacyjnego [obrona 10.12.2019 r.].