Małgorzata Kowalska-Chrzanowska

Projekty

Udział w projektach:

 • 2022: członek Zespołu weryfikującego użyteczność i dostępność aplikacji mobilnej „Gra o dyplom” tworzonej dla studentów UMK w ramach projektu Universitas Copernicana Thoruniensis in Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach zintegrowanego Programu Uczelni. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,
 • 2022: wykonawca w projekcie „Zgłoś Trolla”, realizowanym przez Fundację Geremka, we współpracy z firmami Brand24 i Nieagencja oraz Państwowym Instytutem Badawczym NASK,
 • 2022: wykonawca w projekcie medialnym „Konferencja na temat przyszłości Europy”, realizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (udział w serii debat i akcja informacyjna w mediach społecznościowych na temat „Konferencji na temat przyszłości Europy” – inicjatywy Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej),
 • 2020-2021: wykonawca w projekcie „Uczymy, jak uczyć: Enter”, realizowanym  w ramach inicjatywy „Lekcja: Enter” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (realizator: Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych,
 • 2019-2020: wykonawca w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” , współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” 2014-2020, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (realizator: Fundacja Promocji Gmin Polskich),
 • 2018-2019: wykonawca w projekcie „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” , współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” 2014-2020, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (2realizator: Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica),
 • 2017-2019: wykonawca w projekcie UNI-KOMP-AS, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” (realizator: UMK),
 • 2018: wykonawca w projekcie NCBR WND-POWR.03.04.00-00-D024/16: „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK” (KONKURS NR 1/Kadra/POWER/3.4/2016) (realizator: UMK),
 • 2018: wykonawca w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 „Partnerstwo dla książki” (2018 r.; realizator: Książnica Kopernikańska w Toruniu),
 • 2017-2018: wykonawca w projekcie NCN nr 2013/11/B/HS2/03048: „Badanie struktury i dynamiki cyfrowych zasobów wiedzy za pomocą metod wizualizacji” (realizator: UMK).

Prowadzone szkolenia i warsztaty:

 • Podstawy infobrokeringu, Cz. 2, Warsztaty dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Toruń 19 listopada 2018 r.,
 • Kreatywni i aktywni warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi, Warsztaty dla bibliotekarzy, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Toruń 25 września 2018 r.,
 • Projektowanie grafiki w programie Canva, Warsztaty dla bibliotekarzy, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Toruń 10 i 24 maja 2018 r.,
 • Podstawy infobrokeringu, Cz. 1, Warsztaty dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Toruń 8 grudnia 2017 r.,
 • Crowdsourcing i crowdfunding biblioteczny, Warsztaty dla bibliotekarzy, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa, Chełmża 20 września 2017 r.,
 • Crowdsourcing i crowdfunding biblioteczny, Warsztaty dla bibliotekarzy, XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Toruń 9 maja 2017 r.,
 • Jak realizować swoje marzenia, czyli o aukcjach crowdfundingowych, Warsztaty dla uczestników „Drzwi Otwarte Wydziału Nauk Historycznych UMK”, Wydział Nauk Historyczych UMK, Toruń 21 marca 2017 r.,
 • Jak realizować swoje marzenia, czyli o aukcjach crowdsourcingowych i -fundingowych, Warsztaty dla uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Człowiek – Informacja, Książka. Cyberkultura”, Toruń 10 marca 2017 r.,
 • Crowdsourcing w bibliotece, Warsztaty dla bibliotekarzy, Miejska Biblioteka Publiczna, Opole 17 lutego 2017 r.,
 • Crowdsourcing w bibliotece, Warsztaty dla bibliotekarzy, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Warszawa 23 września 2016 r.,
 • 2014 – VI.2015 – pomysłodawca, autor treści dydaktycznych (moduł 1: Infobroker – definicja misji), koordynator i tutor 3 edycji 15-tygodniowego kursu e-learningowego „Inforbrokering” zorganizowanego dla bibliotekarzy we współpracy z Serwisem Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP oraz Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu,
 • r. akad. 2014/2015 – wykładowca Uniwersytetu Młodych UMK na profilu o tematyce dziennikarsko-humanistycznej („Kreatywność. Nowe media. Nowe technologie”),
 • r. akad. 2013/2014 – warsztaty stacjonarne dla maturzystów „Matura bez Google’a”,
 • 2008–2013 – współautor i tutor kursu e-learningowego „LOGIN: Biblioteka” (inicjatywa realizowana na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek, przy udziale Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Mellindy Gates),
 • 2007 r. – współtwórca treści dydaktycznych kursu internetowego „BIBWEB” (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Fundację Bertelsmanna, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Komisję Wydawnictw Elektronicznych SBP EBIB oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK).