Małgorzata Kowalska-Chrzanowska

Obszary badawcze

Zainteresowania naukowe:

 • metodologia nauk humanistycznych i społecznych,
 • otwarte modele współpracy i dystrybucji treści,
 • infobrokerstwo,
 • digitalizacja,
 • jakość zasobów cyfrowych,
 • kształcenie w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • procesy transferu wiedzy,
 • biblio- i naukometria,
 • nowe media.

Promotorstwo w przewodach doktorskich:

 • Przemysław Krysiński, Obszary zastosowania i potencjał rozwiązań należących do koncepcji smart city ze szczególnym uwzględnieniem sektora informacyjnego [obrona 10.12.2019 r.],
 • Katarzyna Jarczewska-Walendziak, Analiza informacji w działalności firm świadczących usługi informacyjne w Polsce [obrona 24.06.2021 r.],
 • Karol Ebertowski, Praktyczne aspekty gromadzenia, opracowania i udostępniania informacji specjalistycznej w przestrzeni cyfrowej,
 • Piotr Chmielewski, Obszary zastosowania i potencjał technologii blockchain ze szczególnym uwzględnieniem instytucji sektora kultury.